Ogólne warunki


Poniżej przedstawiamy Państwu nasze Ogólne Warunki Handlowe, na których opieramy się przy przetwarzaniu i obsłudze Państwa rezerwacji.

Oferujemy apartamenty na pobyty krótko- i długoterminowe. Ogólne warunki pobytu krótkoterminowego mają zastosowanie do pobytu trwającego od 2 do 30 dni. Warunki pobytu długoterminowego dotyczą pobytów dłuższych niż 30 dni.

Prosimy o uważne zapoznanie się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi.                                                                                                                              

1       Pobyty krótkoterminowe (od 2 dni)

1.1.       Przedmiot umowy

HITrental AG pozostawia apartament zarezerwowany przez gościa do użytku prywatnego; korzystanie w celach służbowych jest dozwolone tylko za wyraźną zgodą HITrental AG.

1.2.       Rezerwacje

Za ostateczną rezerwację apartamentu należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30% całkowitej kwoty. Po potwierdzeniu dostępności apartamentu przez HITrental AG, zaliczka może być opłacona kartą kredytową lub przelewem bankowym. Rezerwacja jest wiążąca tylko wtedy, gdy HITrental AG otrzyma zaliczkę, a gość otrzyma potwierdzenie rezerwacji pocztą elektroniczną. Ten e-mail zawiera wszystkie szczegóły rezerwacji, takie jak dokładna lokalizacja apartamentu, dane kontaktowe oraz informacje o przyjeździe i wyjeździe. Gość zobowiązuje się do podania pełnych danych swojej ważnej karty kredytowej w momencie dokonywania rezerwacji. Jeśli HITrental nie jest w stanie dostarczyć gościowi zarezerwowanego przez siebie apartamentu, firma zastrzega sobie prawo do zakwaterowania go w równoważnym apartamencie. W przypadku braku porozumienia obie strony mają prawo do rozwiązania umowy. W takim przypadku HITrental AG zwróci najemcy wszystkie już zapłacone kwoty (z wyjątkiem dni, które mogły być już wykorzystane). HITrental AG nie ponosi odpowiedzialności za dalsze roszczenia.

1.3.       Płatność kartą płatniczą i kredytową

Saldo 70% ceny całkowitej jest płatne w dniu przyjazdu. Kwota ta może być zapłacona kartą kredytową lub gotówką. Całkowita cena apartamentu może być również zapłacona z góry kartą kredytową lub przelewem bankowym w porozumieniu z HITrental AG; odpowiednia kwota musi zostać otrzymana przez HITrental AG na tydzień przed dniem przyjazdu i potwierdzona przez HITrental AG. O ile nie uzgodniono inaczej, HITrental AG ma prawo w dniu przyjazdu obciążyć kartę kredytową gościa kwotą pozostającą do zapłaty . HITrental AG zastrzega sobie prawo do nie przekazania kluczy do momentu zapłaty całej kwoty. HITrental AG zastrzega sobie prawo do zażądania kaucji od gościa w momencie rozpoczęcia najmu, jako zabezpieczenia zapłaty czynszu, za wszelkie szkody w apartamencie lub obiekcie.

 

1.4.       Anulacje

Anulowanie rezerwacji jest możliwe do 30 dni przed przyjazdem.

  • Mniej niż 30 dni przed przyjazdem: zwrot 30% całkowitej kwoty (wpłaconej wcześniej zaliczki)
  • Niestawienie się (brak przyjazdu): Całkowita kwota zostanie pobrana (nie może przekraczać miesięcznego czynszu).

Wszelkie anulacje należy zgłaszać drogą mailową. Anulowania lub zmiany telefoniczne nie będą akceptowane. W przypadku anulowania rezerwacji gość upoważnia HITrental AG do obciążenia karty kredytowej podanej przy rezerwacji. HITrental zaleca wykupienie ubezpieczenia podróżnego.

1.5.       Zaległe saldo i rozwiązanie umowy

Akceptując niniejsze OWH gość wyraża zgodę na udostępnienie HITrental AG danych swojej karty kredytowej i wyraźnie zgadza się, że wszelkie zaległości w płatnościach mogą zostać przez HITrental AG pobrane z jego rachunku karty w ciągu jednego dnia od daty ich wymagalności. Jeśli gość nie wskazał ważnej karty kredytowej lub z innych powodów nie może być obciążony kartą kredytową, HITrental AG ma prawo zwolnić apartament w ciągu 10 dni od terminu płatności i wynająć go osobom trzecim. Przedmioty osobiste gościa są przechowywane przez 60 dni i mogą być odebrane w tym czasie po opłaceniu wszystkich zaległych płatności. Dodatkowe koszty związane z niewłaściwym postępowaniem gościa (koszty wymiany zamka itp.) zostaną dodatkowo naliczone.

1.6.       Depozyt zabezpieczający

HITrental AG zastrzega sobie prawo do zażądania od gościa wpłaty kaucji za wszelkie uszkodzenia apartamentu lub obiektu. Ewentualny depozyt może być wpłacony przy przyjeździe gotówką lub kartą kredytową i zostanie w pełni zwrócony (gotówką lub przelewem bankowym na wskazane przez gościa konto w ciągu 10 dni), jeśli apartament zostanie zwrócony w stanie dobrym i nieuszkodzonym.

1.7.       Zgubienie kluczy

Wszystkie klucze muszą być zwrócone podczas wymeldowania. W przypadku zgubienia kluczy zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty w wysokości od 150,00 CHF do 400,00 CHF za zmianę zamka lub wymianę kluczy (w zależności od budynku), jako zabezpieczenie dla kolejnego najemcy.

1.8.       Przyjazd

Zameldowanie zazwyczaj odbywa się w godzinach od 15:00 do 23:59. W pewnych okolicznościach można zorganizować wcześniejsze zameldowanie. Gość ma również możliwość zostawić swój bagaż do czasu, aż mieszkanie będzie gotowe do zakwaterowania. W razie potrzeby skontaktuj się z naszym działem rezerwacji.

1.9.       Wyjazd

Check-out następuje najpóźniej do godziny 11:00. Późniejsze godziny należy uzgodnić z HITrental AG, w przeciwnym razie naliczona zostanie opłata za dodatkową noc. Przy wyjeździe gość musi zostawić wszystkie klucze na stole i zamknąć za sobą drzwi (na klamkę). Mieszkanie musi być w dobrym stanie, naczynia muszą być umyte, a śmieci wyrzucone. W przypadku pozostawienia mieszkania w tak złym stanie, że normalne sprzątanie końcowe nie jest wystarczające, zostanie pobrana dodatkowa opłata za sprzątanie w wysokości 150 CHF.

1.10.    Liczba i tożsamość gości

Apartament nie może pomieścić więcej niż maksymalna liczba osób wskazana na stronie internetowej. HITrental AG musi być poinformowany o liczbie i tożsamości gości. Tylko osoby, które są u nas zarejestrowane, mogą korzystać z apartamentu. Liczba gości nie może przekraczać maksymalnej liczby gości określonej dla każdego apartamentu; liczba ta nie dotyczy dzieci poniżej 2 roku życia. Zwierzęta domowe mogą być dopuszczone wyłącznie na życzenie i po wyraźnym potwierdzeniu przez HITrental AG. Wymagana jest dodatkowa opłata i kaucja. Dokładne koszty noclegu za zwierzę oraz wysokość zaliczki zostaną podane do wiadomości w momencie rezerwacji. HITrental AG zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy i wydalenia gości z apartamentu bez odszkodowania w przypadku nieprzestrzegania tych warunków.

1.11.    Zachowanie podczas pobytu

Gość zobowiązuje się do poszanowania pozostałych gości i najemców podczas korzystania z apartamentu oraz do przestrzegania regulaminu budynku. Należy unikać zakłóceń spowodowanych hałasem i ściśle przestrzegać okresów ciszy nocnej. Czas ciszy nocnej zaczyna się codziennie od godziny 22:00 do godziny 08:00. HITrental AG zastrzega sobie prawo do usunięcia gości, którzy nie przestrzegają niniejszych zasad, z apartamentu w dowolnym czasie, przy czym gość nie ma prawa do odszkodowania. HITrental AG zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez prawa do żądania odszkodowania od gościa w celu wykorzystania apartamentu do celów służbowych bez wyraźnej zgody.

1.12.    Odpowiedzialność prawna

Ani HITrental AG, ani właściciele apartamentów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania z nich przez najemcę, w tym szkody, pożary, rozboje i przestępstwa kryminalne.

1.13.    Nasza strona internetowa

Wszystkie opisy i informacje o apartamentach są dodawane do listy apartamentów. HITrental AG dokłada wszelkich starań, aby zachować dokładność i aktualizować szczegóły, jednak nie ponosi odpowiedzialności za błędy i pominięcia osób trzecich. HITrental AG zastrzega sobie również prawo do zmiany w każdej chwili informacji publikowanych na stronie internetowej, w tym stawek, opisów i zdjęć. HITrental AG nie może ponosić żadnej odpowiedzialności ani gwarancji za przydatność jakichkolwiek produktów i usług na swojej stronie internetowej. HITrental AG zastrzega sobie prawo do zmiany lub odnowienia warunków umowy w dowolnym momencie, jeśli wymaga tego dobro i wymagania firmy. Obowiązkiem wszystkich osób korzystających z serwisu jest podjęcie odpowiednich środków w celu zapewnienia, że Regulamin został przeczytany.

1.14.    Prawo właściwe i sąd powszechny

Zastosowanie ma prawo szwajcarskie. Jeżeli poszczególne punkty Ogólnych Warunków Handlowych są nieważne lub naruszają obowiązujące prawo, nie ma to wpływu na ważność niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. W przypadku nieważnych i niezgodnych z prawem warunków, wchodzą w życie przepisy prawa. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z umową o zakwaterowanie i Ogólnymi Warunkami Handlowymi jest sąd w Lucernie.

                                                                                                                                                                              

2.    Pobyty długoterminowe (od 30 dni)

2.1.       Przedmiot umowy

HITrental AG pozostawia apartament zarezerwowany przez gościa do użytku prywatnego; korzystanie w celach służbowych jest dozwolone tylko za wyraźną zgodą HITrental AG.

2.2.       Rezerwacje

Całkowity czynsz za pierwszy miesiąc lub część za noce zarezerwowane w pierwszym miesiącu jest płatna w dniu dokonania rezerwacji lub w dniu podpisania umowy, nie później jednak niż 10 dni po dokonaniu rezerwacji/podpisaniu umowy.

Opłata za końcowe sprzątanie apartamentu wynosi 100,00 CHF. Ta ostatnia opłata za sprzątanie jest naliczana za pierwszy miesiąc wynajmu. Kwota za pierwszy miesiąc czynszu lub za noce zarezerwowane w pierwszym miesiącu, łącznie z opłatami za sprzątanie, może być zapłacona przelewem bankowym, kartą kredytową lub gotówką.

Całkowitą cenę apartamentu można uiścić z góry kartą kredytową lub przelewem bankowym w porozumieniu z HITrental AG. HITrental AG zastrzega sobie prawo do utrzymania rezerwacji tylko wtedy, gdy pierwsza miesięczna kwota lub część zarezerwowanych noclegów za pierwszy miesiąc wpłynie na czas na konto bankowe. Kolejne płatności miesięczne muszą być zawsze opłacane w całości na następny miesiąc. Odpowiednia kwota musi zostać zaksięgowana na rachunku HITrental AG w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca. Poświadczenie odbioru zostanie potwierdzone przez HITrental AG. Jeśli płatność za następny miesiąc nie została w całości zapłacona, HITrental AG ma prawo do zwolnienia apartamentu w ciągu 10 dni od terminu płatności i ponownego wynajęcia go osobom trzecim. Przedmioty osobiste gościa są przechowywane przez 60 dni i mogą zostać odebrane w tym czasie po opłaceniu wszystkich zaległych płatności. Dodatkowe koszty związane z niewłaściwym postępowaniem gościa (koszty wymiany zamka itp.) zostaną dodatkowo naliczone. HITrental AG zastrzega sobie prawo do zażądania kaucji od gościa w momencie rozpoczęcia najmu, jako zabezpieczenia zapłaty czynszu, za wszelkie szkody w apartamencie lub obiekcie.

Jeśli HITrental nie jest w stanie dostarczyć gościowi zarezerwowanego przez siebie apartamentu, firma zastrzega sobie prawo do zakwaterowania go w równoważnym apartamencie.

2.3.       Anulacje

Anulowanie rezerwacji jest możliwe do 30 dni przed przyjazdem.

  • Mniej niż 30 dni przed przyjazdem: zwrot 30% całkowitej kwoty (wpłaconej wcześniej zaliczki)
  • Niestawienie się (brak przyjazdu): Całkowita kwota zostanie pobrana (nie może przekraczać miesięcznego czynszu).

Wszelkie anulacje należy zgłaszać drogą mailową. Anulowania lub zmiany telefoniczne nie będą akceptowane. W przypadku anulowania rezerwacji gość upoważnia HITrental AG do obciążenia karty kredytowej podanej przy rezerwacji. HITrental zaleca wykupienie ubezpieczenia podróżnego.

2.4.       Zaległe saldo i rozwiązanie umowy

Akceptując niniejsze OWH gość wyraża zgodę na udostępnienie HITrental AG danych swojej karty kredytowej i wyraźnie zgadza się, że wszelkie zaległości w płatnościach mogą zostać przez HITrental AG pobrane z jego rachunku karty w ciągu jednego dnia od daty ich wymagalności. Jeśli gość nie wskazał ważnej karty kredytowej lub z innych powodów nie może być obciążony kartą kredytową, HITrental AG ma prawo zwolnić apartament w ciągu 10 dni od terminu płatności i wynająć go osobom trzecim. Przedmioty osobiste gościa są przechowywane przez 60 dni i mogą być odebrane w tym czasie po opłaceniu wszystkich zaległych płatności. Dodatkowe koszty związane z niewłaściwym postępowaniem gościa (koszty wymiany zamka itp.) zostaną dodatkowo naliczone.

2.5.       Depozyt zabezpieczający

W przypadku rezerwacji dłuższych niż 30 dni, wymagany jest depozyt w wysokości 1000.00 CHF. Depozyt musi zostać wpłacony na konto HITrental AG razem z czynszem za pierwszy miesiąc pobytu lub za zarezerwowane noce w pierwszym miesiącu pobytu, nie później niż 10 dni po podpisaniu umowy najmu z HITrental AG. Depozyt zostanie zwrócony nie później niż 10 dni po zakończeniu obowiązania umowy, jeśli apartament zostanie oddany bez wyrządzenia szkód.

2.6.       Zgubienie kluczy

Wszystkie klucze muszą być zwrócone podczas wymeldowania. W przypadku zgubienia kluczy zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty w wysokości od 150,00 CHF do 400,00 CHF za zmianę zamka lub wymianę kluczy (w zależności od budynku), jako zabezpieczenie dla kolejnego najemcy.

2.7.       Przyjazd

Zameldowanie zazwyczaj odbywa się w godzinach od 15:00 do 23:59. W pewnych okolicznościach można zorganizować wcześniejsze zameldowanie. Gość ma również możliwość zostawić swój bagaż do czasu, aż mieszkanie będzie gotowe do zakwaterowania. W razie potrzeby skontaktuj się z naszym działem rezerwacji.

2.8.       Wyjazd

Check-out następuje najpóźniej do godziny 11:00. Późniejsze godziny należy uzgodnić z HITrental AG, w przeciwnym razie naliczona zostanie opłata za dodatkową noc. Przy wyjeździe gość musi zostawić wszystkie klucze na stole i zamknąć za sobą drzwi (na klamkę). Mieszkanie musi być w dobrym stanie, naczynia muszą być umyte, a śmieci wyrzucone. W przypadku pozostawienia mieszkania w tak złym stanie, że normalne sprzątanie końcowe nie jest wystarczające, zostanie pobrana dodatkowa opłata za sprzątanie w wysokości 150 CHF.

2.9.       Liczba i tożsamość gości

Apartament nie może pomieścić więcej niż maksymalna liczba osób wskazana na stronie internetowej. HITrental AG musi być poinformowany o liczbie i tożsamości gości. Tylko osoby, które są u nas zarejestrowane, mogą korzystać z apartamentu. Liczba gości nie może przekraczać maksymalnej liczby gości określonej dla każdego apartamentu; liczba ta nie dotyczy dzieci poniżej 2 roku życia. Zwierzęta domowe mogą być dopuszczone wyłącznie na życzenie i po wyraźnym potwierdzeniu przez HITrental AG. Wymagana jest dodatkowa opłata i kaucja. Dokładne koszty noclegu za zwierzę oraz wysokość zaliczki zostaną podane do wiadomości w momencie rezerwacji. HITrental AG zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy i wydalenia gości z apartamentu bez odszkodowania w przypadku nieprzestrzegania tych warunków.

2.10.    Zachowanie podczas pobytu

Gość zobowiązuje się do poszanowania pozostałych gości i najemców podczas korzystania z apartamentu oraz do przestrzegania regulaminu budynku. Należy unikać zakłóceń spowodowanych hałasem i ściśle przestrzegać okresów ciszy nocnej. Czas ciszy nocnej zaczyna się codziennie od godziny 22:00 do godziny 08:00. HITrental AG zastrzega sobie prawo do usunięcia gości, którzy nie przestrzegają niniejszych zasad, z apartamentu w dowolnym czasie, przy czym gość nie ma prawa do odszkodowania. HITrental AG zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez prawa do żądania odszkodowania od gościa w celu wykorzystania apartamentu do celów służbowych bez wyraźnej zgody.

2.11.    Usługi

Apartament sprzątany jest raz w miesiącu w przypadku pobytów dłuższych niż 45 dni (w tym wymiana ręczników i pościeli). Dodatkowe sprzątanie pośrednie można zarezerwować za opłatą. Personel sprzątający ma pozwolenie na wejście do mieszkania (nawet w przypadku nieobecności gościa) w celu sprzątania. To samo dotyczy naszych techników wewnętrznych w przypadku koniecznych napraw. Wszystkie dodatkowe koszty, miesięczne sprzątanie pośrednie (od pobytu dłuższego niż 45 nocy), telewizor i Internet są wliczone w cenę. W przypadku awarii lub zakłóceń w połaczeniu z Internetem gość nie może żądać obniżenia ceny. Za zwierzęta domowe naliczana jest dodatkowa opłata. Dokładne koszty noclegu za zwierzę oraz wysokość zaliczki zostaną podane do wiadomości w momencie rezerwacji.

2.12.    Odpowiedzialność prawna

Ani HITrental AG, ani właściciele apartamentów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania z nich przez najemcę, w tym szkody, pożary, rozboje i przestępstwa kryminalne.

2.13.    Nasza strona internetowa

Wszystkie opisy i informacje o apartamentach są dodawane do listy apartamentów. HITrental AG dokłada wszelkich starań, aby zachować dokładność i aktualizować szczegóły, jednak nie ponosi odpowiedzialności za błędy i pominięcia osób trzecich. HITrental AG zastrzega sobie również prawo do zmiany w każdej chwili informacji publikowanych na stronie internetowej, w tym stawek, opisów i zdjęć. HITrental AG nie może ponosić żadnej odpowiedzialności ani gwarancji za przydatność jakichkolwiek produktów i usług na swojej stronie internetowej. HITrental AG zastrzega sobie prawo do zmiany lub odnowienia warunków umowy w dowolnym momencie, jeśli wymaga tego dobro i wymagania firmy. Obowiązkiem wszystkich osób korzystających z serwisu jest podjęcie odpowiednich środków w celu zapewnienia, że Regulamin został przeczytany.

2.14.    Prawo właściwe i sąd powszechny

Zastosowanie ma prawo szwajcarskie. Jeżeli poszczególne punkty Ogólnych Warunków Handlowych są nieważne lub naruszają obowiązujące prawo, nie ma to wpływu na ważność niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. W przypadku nieważnych i niezgodnych z prawem warunków, wchodzą w życie przepisy prawa. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z umową o zakwaterowanie i Ogólnymi Warunkami Handlowymi jest sąd w Lucernie.