W dalszej części chcielibyśmy przedstawić Państwu nasze ogólne warunki handlowe, które są podstawą do przetwarzania i obsługi Państwa rezerwacji.

Oferujemy apartamenty na pobyty krótko- i długoterminowe. Ogólne warunki pobytów krótkoterminowych obowiązują w przypadku pobytów trwających od 1 do 30 nocy. Warunki pobytów długoterminowych dotyczą pobytów dłuższych niż 30 nocy.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi.

1 Pobyty krótkoterminowe (1-30 nocy)
1.1 Przedmiot umowy

HITrental AG wynajmuje zarezerwowany przez gościa apartament do użytku prywatnego; użytek służbowy jest dozwolony tylko za wyraźną zgodą HITrental AG.

1.2 Rezerwacje i rezerwacje

W celu dokonania ostatecznej rezerwacji apartamentu należy wpłacić zaliczkę w wysokości 50% całkowitej kwoty. Jeśli dostępność apartamentu została potwierdzona przez HITrental AG, zaliczka może być wpłacona kartą kredytową lub przelewem bankowym. Rezerwacja jest wiążąca dopiero po wpłynięciu zaliczki do HITrental AG i otrzymaniu przez gościa e-maila potwierdzającego rezerwację. E-mail ten zawiera wszystkie szczegóły rezerwacji, takie jak dokładna lokalizacja apartamentu, dane kontaktowe oraz informacje o przyjeździe i wyjeździe. Gość zobowiązuje się do podania pełnych danych swojej ważnej karty kredytowej w momencie dokonywania rezerwacji. W przypadku, gdy HITrental AG nie jest w stanie zapewnić gościowi apartamentu, który zarezerwował, firma zastrzega sobie prawo do zakwaterowania go w równoważnym apartamencie. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, obie strony mają prawo do rozwiązania umowy. W tym przypadku HITrental AG zwróci najemcy wszystkie kwoty już zapłacone (z wyjątkiem dni, które mogły być już wykorzystane). HITrental AG nie ponosi odpowiedzialności za dalsze roszczenia.

1.3 Płatność i płatność kartą kredytową

Saldo w wysokości 50% całkowitej ceny jest płatne w dniu przyjazdu. Kwota ta musi być zapłacona kartą kredytową lub z góry przelewem bankowym. Całkowita cena apartamentu może być również zapłacona z góry w całości kartą kredytową lub przelewem bankowym w porozumieniu z HITrental AG. W przypadku przelewu bankowego, odpowiednia kwota musi wpłynąć i zostać potwierdzona przez HITrental AG na tydzień przed datą przyjazdu. O ile nie uzgodniono inaczej, HITrental AG ma prawo obciążyć kartę kredytową gościa w dniu przyjazdu kwotą pozostałą do zapłaty i należną. HITrental AG zastrzega sobie prawo do przekazania kluczy dopiero po wpłaceniu pełnej kwoty. HITrental AG zastrzega sobie prawo do zażądania od gościa na początku okresu wynajmu kaucji jako zabezpieczenia zapłaty czynszu, za ewentualne szkody w apartamencie lub jego wyposażeniu.

 

1.4 Anulowanie rezerwacji
Anulacja jest możliwa do 7 dni przed przyjazdem.

 

Mniej niż 7 dni przed przyjazdem: 50% całkowitej kwoty
No-show (nie przyjazd): Całkowita kwota zostanie obciążona (nie więcej niż jeden miesiąc czynszu)

Wszystkie anulacji muszą być dokonane przez e-mail. Anulowanie lub zmiany przez telefon nie będą akceptowane. Gość upoważnia HITrental AG do obciążenia karty kredytowej podanej w momencie rezerwacji w przypadku anulowania rezerwacji. HITrental AG zaleca zawarcie ubezpieczenia podróżnego.

 

1.5 Zaległe saldo i wypowiedzenie umowy

Akceptując niniejsze OWH, gość wyraźnie zgadza się na przekazanie HITrental AG danych swojej karty kredytowej i wyraźnie zgadza się na to, że ewentualne zaległości płatnicze mogą zostać pobrane z konta karty przez HITrental AG w ciągu jednego dnia od daty wymagalności. Jeśli gość, wbrew tej umowie, nie podał ważnej karty kredytowej lub jeśli obciążenie karty kredytowej nie jest możliwe z innych powodów, HITrental AG ma prawo opuścić apartament 10 dni po terminie płatności i podnająć go innej osobie. Rzeczy osobiste gościa są przechowywane przez 60 dni i w tym czasie mogą być odebrane za uregulowaniem wszystkich zaległych płatności. Dodatkowe koszty powstałe z winy gościa (koszty wymiany zamka, itp.) będą naliczane dodatkowo.

 

1.6 Kaucja

HITrental AG zastrzega sobie prawo do zażądania od gościa kaucji za ewentualne szkody w apartamencie lub jego wyposażeniu. Ewentualna kaucja może być wpłacona przelewem bankowym lub kartą kredytową i zostanie w całości zwrócona (zwrot na kartę kredytową lub przelewem na konto wskazane przez gościa w ciągu 10 dni), jeśli apartament zostanie zwrócony w dobrym i nieuszkodzonym stanie.

.

1.7 Utrata kluczy

Wszystkie otrzymane klucze muszą być zwrócone przy wymeldowaniu. W przypadku zgubienia kluczy, zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości od 150,00 CHF do 400,00 CHF za wymianę zamka lub kluczy (w zależności od budynku), dla bezpieczeństwa kolejnego lokatora.nt.

1.8 Przyjazd
Zameldowanie odbywa się zazwyczaj między godziną 15:00 a 23:59. Wcześniejsze zameldowanie może być zorganizowane w pewnych okolicznościach. Możliwe jest również pozostawienie bagażu do czasu, aż apartament będzie gotowy do zamieszkania. W razie potrzeby skontaktuj się z naszym zespołem rezerwacji.

1.9 Wyjazd

Wymeldowanie następuje najpóźniej o godzinie 11:00. Późniejsze wymeldowanie musi być uzgodnione z HITrental AG, w przeciwnym razie zostanie naliczona dodatkowa noc. Przy wyjeździe gość powinien zostawić wszystkie otrzymane klucze na stole i zamknąć za sobą drzwi. Apartament powinien być pozostawiony w stanie uporządkowanym, naczynia umyte, a śmieci wyrzucone. Jeśli apartament zostanie pozostawiony w tak złym stanie, że zwykłe sprzątanie końcowe nie będzie wystarczające, zostanie naliczona dodatkowa opłata za sprzątanie w wysokości 150,- CHF.

 

1.10 Liczba i tożsamość gości

W apartamencie nie może być zakwaterowana większa niż maksymalna liczba osób podana na stronie internetowej. HITrental AG musi być poinformowany o liczbie i tożsamości gości. Tylko osoby, które są zarejestrowane z nami mogą korzystać z apartamentu. Liczba gości nie może przekroczyć maksymalnej liczby gości wskazanej dla każdego apartamentu, z wyjątkiem dzieci poniżej 2 roku życia. Zwierzęta domowe są dozwolone tylko na życzenie i za wyraźnym potwierdzeniem z HITrental AG. Pobierana jest dodatkowa opłata i kaucja. Dokładne koszty za noc i zwierzę domowe, jak również wysokość kaucji zostaną Państwu przekazane w momencie rezerwacji i wraz z upoważnieniem dla zwierzęcia. HITrental AG zastrzega sobie prawo do anulowania umowy i wydalenia gości z apartamentu bez odszkodowania, jeśli te warunki nie są przestrzegane.

1.11 Zachowanie podczas pobytu
Gość zobowiązuje się do zachowania szacunku wobec innych gości i najemców podczas korzystania z apartamentu oraz do przestrzegania regulaminu. Palenie w apartamencie jest surowo zabronione. W przypadku nieprzestrzegania zakazu palenia zostanie naliczona kara w wysokości 500,00 CHF. Jeśli mieszkanie posiada balkon, dozwolone jest palenie na balkonie przy zamkniętych drzwiach balkonowych.

Należy unikać zakłócania spokoju i ściśle przestrzegać godzin ciszy. Cisza nocna obowiązuje codziennie od godziny 22:00 do 08:00. HITrental AG zastrzega sobie prawo do usunięcia z apartamentu gości, którzy nie przestrzegają tych zasad w dowolnym momencie, w tym przypadku gość nie będzie miał prawa do odszkodowania. W przypadku korzystania z apartamentu w celach biznesowych bez wyraźnego zezwolenia, HITrental AG zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez roszczeń odszkodowawczych gościa.

 

1.12 Odpowiedzialność

Ani HITrental AG, ani właściciele apartamentów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z użytkowania przez najemcę, w tym szkody, szkody pożarowe, rozboje i przestępstwa kryminalne.

 

 

1.13 Nasza strona internetowa

Wszystkie opisy i informacje dotyczące apartamentów znajdują się na naszej stronie internetowej. Chociaż i chociaż HITrental AG dokłada wszelkich starań, aby zachować dokładność i zachować szczegóły aktualne w każdej chwili, HITrental AG nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za błędy lub pominięcia popełnione przez osoby trzecie. HITrental AG zastrzega sobie również prawo do zmiany w każdej chwili informacji opublikowanych na stronie internetowej, w tym stawek, opisów i zdjęć. HITrental AG nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności za dokładność opisów produktów lub usług na tej stronie internetowej. HITrental AG zastrzega sobie prawo do zmiany lub odnowienia warunków w dowolnym czasie, jeśli wymaga tego dobro i wymagania firmy. Wszystkie strony korzystające z witryny są zobowiązane do podjęcia odpowiednich środków w celu zapewnienia, że zapoznały się z Warunkami umowy.

 

1.14 Prawo właściwe i sąd właściwy

Obowiązuje prawo szwajcarskie. Jeżeli poszczególne punkty Ogólnych Warunków Handlowych są nieważne lub naruszają obowiązujące prawo, nie wpływa to na ważność niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Dla nieważnych i przeciwko prawomocnym warunkom naruszającym prawo, przepisy prawne wchodzą w życie zamiast tego. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z umową o zakwaterowanie i Ogólnymi Warunkami Handlowymi jest sąd w Lucernie.

 

 

2 Pobyty długoterminowe (od 30 nocy)

2.1 Przedmiot umowy

HITrental AG wynajmuje zarezerwowany przez gościa apartament do użytku prywatnego; użytek służbowy jest dozwolony tylko za wyraźną zgodą HITrental AG.

2.2 Rezerwacje i Rezerwacje

Cały czynsz za pierwszy miesiąc lub udział za noce zarezerwowane w pierwszym miesiącu, jest płatny w dniu rezerwacji lub w dniu podpisania umowy, ale nie później niż 7 dni po rezerwacji/podpisaniu umowy.

Opłata za sprzątanie końcowe wynosi 200,00 CHF. Opłatę za sprzątanie końcowe należy uiścić wraz z czynszem za pierwszy miesiąc. Kaucja zabezpieczająca wynosi 1000,00 CHF. Kaucję należy wpłacić wraz z czynszem za pierwszy miesiąc. Kwotę za pierwszy miesiąc wynajmu lub za udział za noce zarezerwowane w pierwszym miesiącu plus opłata za końcowe sprzątanie i kaucja można zapłacić przelewem bankowym lub kartą kredytową.

Podatek radiowy i telewizyjny nie jest wliczony w czynsz i musi być zapłacony przez najemcę.

Całkowita cena apartamentu może być również zapłacona z góry w całości kartą kredytową lub przelewem bankowym w porozumieniu z HITrental AG. HITrental AG zastrzega sobie prawo do utrzymania rezerwacji tylko wtedy, gdy 1. miesięczna kwota lub część zarezerwowanych noclegów za 1. miesiąc wpłynie w terminie na konto bankowe. Kolejne opłaty miesięczne należy uiszczać zawsze z góry w pełnej wysokości za następny miesiąc. Odpowiednia kwota musi wpłynąć na konto HITrental AG w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca. Jeśli płatność za następny miesiąc nie zostanie uregulowana w całości, HITrental AG ma prawo opuścić apartament 10 dni po terminie płatności i wynająć go w innym miejscu. Rzeczy osobiste gościa będą przechowywane przez 60 dni i w tym czasie mogą być odebrane za uregulowaniem wszystkich zaległych płatności. Koszty dodatkowe powstałe z winy gościa (koszty wymiany zamka itp.) zostaną dodatkowo naliczone.

Jeśli HITrental AG nie jest w stanie udostępnić gościowi zarezerwowanego przez niego apartamentu, zastrzega sobie prawo do zakwaterowania go w innym apartamencie o takiej samej wartości.

 

2.3 Rezygnacja
Anulowanie rezerwacji jest możliwe do 30 dni przed przyjazdem.

 

Mniej niż 30 dni przed przyjazdem: Kwota 1 miesięcznego czynszu zostanie obciążona.
No-show (nieprzybycie): Całkowita kwota zostanie obciążona (nie więcej niż jeden miesiąc czynszu)

Wszystkie anulacji muszą być dokonane przez e-mail. Anulowanie lub zmiany przez telefon nie będą akceptowane. Gość upoważnia HITrental AG do obciążenia karty kredytowej podanej w momencie rezerwacji w przypadku anulowania rezerwacji. HITrental AG zaleca zawarcie ubezpieczenia podróżnego.

 

2.4 Zaległe saldo i wypowiedzenie umowy

Akceptując niniejsze OWH, gość wyraźnie zgadza się na przekazanie HITrental AG danych swojej karty kredytowej i wyraźnie zgadza się na to, że ewentualne zaległości płatnicze mogą zostać pobrane z konta karty przez HITrental AG w ciągu jednego dnia od daty wymagalności. Jeśli gość, wbrew tej umowie, nie podał ważnej karty kredytowej lub jeśli obciążenie karty kredytowej nie jest możliwe z innych powodów, HITrental AG ma prawo opuścić apartament 10 dni po terminie płatności i podnająć go innej osobie. Rzeczy osobiste gościa są przechowywane przez 60 dni i w tym czasie mogą być odebrane za uregulowaniem wszystkich zaległych płatności. Dodatkowe koszty powstałe z winy gościa (koszty wymiany zamka, itp.) będą naliczane dodatkowo.

 

2.5 Kaucja zabezpieczająca

W przypadku rezerwacji dłuższych niż 30 nocy należy wpłacić kaucję w wysokości 1000,00 CHF. Kaucja ta jest przekazywana wraz z czynszem za pierwszy miesiąc lub udziałem za noclegi zarezerwowane w pierwszym miesiącu i musi wpłynąć na konto HITrental AG najpóźniej 7 dni po podpisaniu umowy/rezerwacji. Zwrot kaucji zostanie dokonany przez HITrental AG nie później niż 10 dni po zakończeniu okresu wynajmu, jeśli apartament został pozostawiony w dobrym i nieuszkodzonym stanie.

2.6 Utrata kluczy
Wszystkie otrzymane klucze muszą być zwrócone przy wymeldowaniu. W przypadku zgubienia kluczy, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty w wysokości od 150,00 CHF do 400,00 CHF za wymianę zamka lub kluczy (w zależności od budynku), dla bezpieczeństwa następnego najemcy.

 

2.7 Przyjazd

Zameldowanie odbywa się z reguły pomiędzy godziną 15:00 a 23:59. W pewnych okolicznościach możliwe jest wcześniejsze zameldowanie. Istnieje również możliwość pozostawienia bagażu do czasu, aż apartament będzie gotowy do zamieszkania. Skontaktuj się z naszym zespołem rezerwacji.

 

2.8 Rozwiązanie umowy

Okres wypowiedzenia umowy wynosi 1 miesiąc. Jeśli anulowanie jest wymagane przez najemcę, musi być poinformowany co najmniej 1 miesiąc wcześniej.

2.9 Wyjazd
Wymeldowanie następuje najpóźniej o godzinie 11:00. Późniejsze wymeldowanie musi być uzgodnione z HITrental AG, w przeciwnym razie zostanie naliczona dodatkowa noc. Przy wyjeździe gość powinien zostawić wszystkie otrzymane klucze na stole i zamknąć za sobą drzwi. Apartament powinien być pozostawiony w stanie uporządkowanym, naczynia umyte, a śmieci wyrzucone. Jeśli apartament zostanie pozostawiony w tak złym stanie, że zwykłe sprzątanie końcowe nie będzie wystarczające, zostanie naliczona dodatkowa opłata za sprzątanie w wysokości 150,- CHF.

2.10 Liczba i tożsamość gości
W apartamencie nie może być zakwaterowana większa niż maksymalna liczba osób podana na stronie internetowej. HITrental AG musi być poinformowany o liczbie i tożsamości gości. Tylko osoby, które są zarejestrowane z nami mogą korzystać z apartamentu. Liczba gości nie może przekroczyć maksymalnej liczby gości wskazanej dla każdego apartamentu, z wyjątkiem dzieci poniżej 2 roku życia. Zwierzęta domowe są dozwolone tylko na życzenie i za wyraźnym potwierdzeniem HITrental AG. Pobierana jest dodatkowa opłata i kaucja. Dokładne koszty za noc i zwierzę domowe, jak również wysokość kaucji zostaną Państwu przekazane w momencie rezerwacji i wraz z upoważnieniem dla zwierzęcia. HITrental AG zastrzega sobie prawo do anulowania umowy i wydalenia gości z apartamentu bez odszkodowania, jeśli te warunki nie są przestrzegane.

2.11 Zachowanie podczas pobytu
Gość zobowiązuje się do zachowania szacunku wobec innych gości i najemców podczas korzystania z apartamentu oraz do przestrzegania regulaminu. Palenie w apartamencie jest surowo zabronione. W przypadku nieprzestrzegania zakazu palenia zostanie naliczona kara w wysokości 500,00 CHF. Jeśli mieszkanie posiada balkon, dozwolone jest palenie na balkonie przy zamkniętych drzwiach balkonowych.

Należy unikać zakłócania spokoju i ściśle przestrzegać godzin ciszy. Cisza nocna obowiązuje codziennie od godziny 22:00 do 08:00. HITrental AG zastrzega sobie prawo do usunięcia z apartamentu gości, którzy nie przestrzegają tych zasad w dowolnym momencie, w tym przypadku gość nie będzie miał prawa do odszkodowania. W przypadku korzystania z apartamentu w celach biznesowych bez wyraźnego zezwolenia, HITrental AG zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez roszczeń odszkodowawczych gościa.

2.12 Serwis
Apartament jest sprzątany raz w miesiącu przy pobytach dłuższych niż 45 dni (w tym ręczniki i pościel). Dodatkowe sprzątanie pośrednie można zarezerwować za opłatą. Personel serwisu sprzątającego ma prawo wejść do apartamentu (nawet pod nieobecność gościa) w celu posprzątania. To samo dotyczy naszych techników domowych w przypadku koniecznych napraw. Wszystkie media, miesięczne sprzątanie pośrednie (przy pobycie dłuższym niż 45 nocy), telewizja (z wyjątkiem opłaty za Serafe) i Internet są wliczone w cenę. W przypadku awarii lub nieprawidłowego działania Internetu, gość nie może prosić o obniżenie ceny. Za zwierzęta domowe pobierana jest dodatkowa opłata za noc i zwierzę oraz kaucja.

2.13 Odpowiedzialność

Ani HITrental AG, ani właściciele apartamentów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z użytkowania przez najemcę, w tym szkody, szkody pożarowe, rabunki i przestępstwa kryminalne.

2.14 Nasza strona internetowa

Wszystkie opisy apartamentów i informacje są dodawane do wymienionych apartamentów. Chociaż i chociaż HITrental AG dokłada wszelkich starań, aby zachować dokładność i zachować szczegóły aktualne w każdej chwili, HITrental AG nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za błędy lub pominięcia popełnione przez osoby trzecie. HITrental AG zastrzega sobie również prawo do zmiany w każdej chwili informacji opublikowanych na stronie internetowej, w tym stawek, opisów i zdjęć. HITrental AG nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności za dokładność opisów produktów lub usług na tej stronie internetowej. HITrental AG zastrzega sobie prawo do zmiany lub odnowienia warunków w dowolnym czasie, jeśli wymaga tego dobro i wymagania firmy. Obowiązkiem wszystkich stron korzystających z witryny jest podjęcie odpowiednich środków w celu upewnienia się, że zapoznano się z Warunkami umowy.

2.15 Prawo właściwe i sąd właściwy

Obowiązuje prawo szwajcarskie. Jeżeli poszczególne punkty Ogólnych Warunków Handlowych są nieważne lub naruszają obowiązujące prawo, nie wpływa to na ważność niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. W przypadku nieważnych i naruszających prawo warunków wchodzą w życie przepisy prawne. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z umową o zakwaterowanie i Ogólnymi Warunkami Handlowymi jest sąd w Lucernie.